Velkommen til Karlslunde Lægeklinik

Klinikken åbnede 1.8.2018, hvor Maja Saabye Kirk overtog Birgit Kaare Jensens klinik og udvidede til 2 faste læger. 1.10.2019 blev Jeppe Lyngholm Pedersen medejer af klinikken. Per 1.4.2021 blev Sarah Biering-Sørensen medejer af klinikken. 

 

Karlslunde Lægeklinik er en kompagniskabs-praksis, hvilket betyder, at man som patient er tilknyttet lægeklinikken og ikke en specifik læge. Vi er dog af den faste overbevisning, at man opnår det bedste tillidsforhold og den bedste kvalitet af behandlingen, såfremt man som patient primært konsulterer én af klinikkens læger, som vil være at betragte som den faste læge. Dette er især vigtigt hvis du har alvorlige kroniske sygdomme, eller har flere sygdomme på en gang, hvor kontinuitet i patientbehandlingen især er vigtigt. Ved akut sygdom vil man blive tilset af den læge der hurtigst har en tid til en konsultation og det kan desværre ikke altid være den faste læge.

 

Når man bestiller tid til ikke-akutte problemstillinger i klinikken er man velkommen til at ønske en specifik læge. Hvis man har behov for en hurtig tid, kan man i stedet blive tilbudt en konsultation ved en uddannelseslæge, som ofte har kortere ventetid.

 

Alle vi faste læger har en dag om ugen, hvor vi ikke er at finde i klinikken. Derudover vil der være ferier og kursusdage hvor vi skiftevis vil være fraværende.

 

Vi deltager løbende i videreuddannelse af yngre læger (uddannelseslæger). Uddannelseslæger er færdiguddannede læger fra universitetet, som er i gang med deres videreuddannelse til speciallæge. De læger I møder i klinikken kan være på forskellige stadier af deres videreuddannelse. Nogle er relativt nyuddannede og har endnu ikke valgt lægeligt speciale, mens andre vil være under uddannelse til speciallæge i Almen Medicin (praktiserende læge). Vi superviserer løbende vores yngre lægekollegaer, både med patienten tilstede, men også ved daglig supervision/undervisning. I kan således være helt trygge ved en konsultation hos en uddannelseslæge.

 

Vi deltager også i uddannelsen af medicinstuderende som under den sidste del af deres uddannelse skal have et kortere ophold hos en praktiserende læge. Hvis du får tilbudt en tid hos en medicinstuderende vil de spørge om de må filme konsultationen som led i deres uddannelse. Du er selvfølgelig altid velkommen til at sige nej tak til dette. De medicinstuderende bliver ved alle patientkontakter superviseret af en os 3 faste læger, således at alle patienter er konfereret med en speciallæge i almen medicin. 

 

Med ønske om et fortsat godt samarbejde

 

Med venlig hilsen Sarah, Maja og Jeppe - Karlslunde Lægeklinik