Velkommen til Karlslunde Lægeklinik

Klinikken åbnede 1.8.2018, hvor Maja Saabye Kirk overtog Birgit Kaare Jensens klinik og udvidede til 2 faste læger. 1.10.2019 blev Jeppe Lyngholm Pedersen medejer af klinikken. Per 1.4.2021 har vi budt Sarah Biering-Sørensen velkommen som fast læge og medejer af Karlslunde Lægeklinik. Sarah er speciallæge i Almen Medicin.

 

I samme omgang har vi per 1.4.2021 overtaget Randi Ellingsgaards klinik, da hun har søgt nye udfordringer. Randi har tidligere haft lægepraksis i Greve. Købet af Randi Ellingsgaards klinik er en forudsætning for, at Sarah kan blive fast læge hos os. I den forbindelse udvides vores klinik med ca. 1500 nye patienter som vi hermed byder velkommen. Der vil fremover være lukket for tilgang af nye patienter, men i perioder kan der kortvarigt være åben for tilgang. 

 

I de første måneder efter den 1. april 2021 må der beregnes lidt ekstra ventetid ved ikke-akutte tider i klinikken. Dette vil vi selvfølgelig forsøge at undgå så vidt muligt, men det er vigtigt at vi lærer vores nye patienter at kende, hvilket i starten vil tage lidt ekstra tid og ressourcer i klinikken.

 

I forbindelse med udvidelsen af vores klinik har vi ansat Marlena Hjarsen Pedersen, som sekretær og klinikassistent. Vi er meget glade for at få Marlena tilknyttet klinikken. Marlene har flere års erfaring fra en almen praksis i Roskilde. I vil møde Marlene i receptionen og ved diverse kliniske opgaver.

 

Karlslunde Lægeklinik er en kompagniskabs-praksis, hvilket betyder, at man som patient er tilknyttet lægeklinikken og ikke en specifik læge. Vi er dog af den faste overbevisning, at man opnår det bedste tillidsforhold og den bedste kvalitet af behandlingen, såfremt man som patient primært konsulterer én af klinikkens læger, som vil være at betragte som den faste læge. Dette er især vigtigt hvis du har alvorlige kroniske sygdomme, eller har flere sygdomme på en gang, hvor kontinuitet i patientbehandlingen især er vigtigt. Ved akut sygdom vil man blive tilset af den læge der hurtigst har en tid til en konsultation og det kan desværre ikke altid være den faste læge.

 

Når man bestiller tid til ikke-akutte problemstillinger i klinikken er man velkommen til at ønske en specifik læge. Hvis man har behov for en hurtig tid, kan man i stedet blive tilbudt en konsultation ved en uddannelseslæge eller en af de øvrige faste læger.

 

Alle vi faste læger har en dag om ugen, hvor vi ikke er at finde i klinikken. Derudover vil der være ferier og kursusdage hvor vi skiftevis vil være fraværende.

 

Vi deltager løbende i videreuddannelse af yngre læger (uddannelseslæger). Uddannelseslæger er færdiguddannede læger fra universitetet, som er i gang med deres videreuddannelse til speciallæge. De læger I møder i klinikken kan være på forskellige stadier af deres videreuddannelse. Nogle er relativt nyuddannede og har endnu ikke valgt lægeligt speciale, mens andre vil være under uddannelse til speciallæge i Almen Medicin (praktiserende læge). Vi superviserer løbende vores yngre lægekollegaer, både med patienten tilstede, men også ved daglig supervision/undervisning. I kan således være helt trygge ved en konsultation hos en uddannelseslæge.

 

Med ønske om et fortsat godt samarbejde

Med venlig hilsen Karlslunde Lægeklinik

 

Klinikken har aktuelt lukket for tilgang af nye patienter ( opdateret 30. marts 2022 )